Všeobecné obchodní podmínky

VOP platné do 30. 4. 2015 Všeobecné obchodní podmínky do 15_04_30

VOP platné od 1. 5. 2015 Všeobecné obchodní podmínky od 15_05_01