2017 Projekt: Inovace – Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: INOVACE – Inovační projekt – Výzva III
Název projektu: Inovace – Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010133
Anotace projektu: Společnost Kovo Staněk s.r.o. se zabývá výrobu tryskacích zařízení, výrobu manipulátorů a dopravníků, zakázkovou kovovýrobu a povrchovou úpravou. Inovační projekt se týká jak inovace produktu, tak i inovace procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nové konstrukce kombinovaného tryskacího zařízení závěsného – bubnového (typové označení TZZB). Inovace procesu spočívá v zahájení vlastní výroby TZZB. Předmětem projektu je uvedení tohoto produktu na trh.

Publicita