2020 Projekt: Simulace vlivu konstrukce lopatek metacích turbín tryskacích zařízení na procesní parametry

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery – IV. výzva
Název projektu: Simulace vlivu konstrukce lopatek tryskacích zařízení na procesní parametry
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022576
Anotace projektu: Předmětem projektu je poskytnutí expertních služeb zaměřených na inovaci konstrukčního řešení lopatek průmyslových tryskačů využívajících abrazivo ve formě analýzy vlivu konstrukce lopatek tryskacích zařízení na procesní parametry.

simulace