2021 Projekt: Vývoj průmyslových tryskačů vč. geometrie lopatek

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery – VI. výzva
Název projektu: Vývoj průmyslových tryskačů vč. geometrie lopatek
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026906
Anotace projektu: Předmětem projektu je poskytnutí expertních služeb zaměřených na formulace inovativních technických zadání pro vývoj průmyslových tryskačů vč. geometrie lopatek.

Publicita