Vnitřní oznamovací systém

Společnost Kovo Staněk, s.r.o., vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Pověřenou osobou ve smyslu výše uvedeného zákona je výkonný ředitel.

  • Michal Okleštěk

Vnitřní oznamovací systém naší Společnosti umožňuje podání oznámení ústně i písemně:

  • elektronicky na adrese:  oznamovatel@kovostanek.cz
  • Telefonicky u příslušné osoby na čísle +420 773 779 320
  • Osobně u příslušné osoby na adrese sídla společnosti (v pracovní době)
  • Písemně na adresu firmy a „k rukám příslušné osoby