2021 Projekt: Vývoj průmyslových tryskačů vč. geometrie lopatek

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery – VI. výzva
Název projektu: Vývoj průmyslových tryskačů vč. geometrie lopatek
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026906
Anotace projektu: Předmětem projektu je poskytnutí expertních služeb zaměřených na formulace inovativních technických zadání pro vývoj průmyslových tryskačů vč. geometrie lopatek.

Publicita

2017 Projekt: Inovace – Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: INOVACE – Inovační projekt – Výzva III
Název projektu: Inovace – Kombinované tryskací zařízení závěsné bubnové
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010133
Anotace projektu: Společnost Kovo Staněk s.r.o. se zabývá výrobu tryskacích zařízení, výrobu manipulátorů a dopravníků, zakázkovou kovovýrobu a povrchovou úpravou. Inovační projekt se týká jak inovace produktu, tak i inovace procesu. Inovace produktu spočívá v zahájení výroby nové konstrukce kombinovaného tryskacího zařízení závěsného – bubnového (typové označení TZZB). Inovace procesu spočívá v zahájení vlastní výroby TZZB. Předmětem projektu je uvedení tohoto produktu na trh.

Publicita

2020 Projekt: Simulace vlivu konstrukce lopatek metacích turbín tryskacích zařízení na procesní parametry

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery – IV. výzva
Název projektu: Simulace vlivu konstrukce lopatek tryskacích zařízení na procesní parametry
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022576
Anotace projektu: Předmětem projektu je poskytnutí expertních služeb zaměřených na inovaci konstrukčního řešení lopatek průmyslových tryskačů využívajících abrazivo ve formě analýzy vlivu konstrukce lopatek tryskacích zařízení na procesní parametry.

simulace

2015 Projekt: Výrobna tryskacích zařízení

OppikV rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Výrobna tryskacích zařízení.
č.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000758
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Hlavním cílem projektu je výstavba nového výrobního objektu společnosti Kovo Staněk, s.r.o.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: NEMOVITOSTI I. VÝZVA
Název projektu: Výrobna tryskacích zařízení
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000758
Anotace projektu: Projekt řeší kapacitně již nevyhovující výrobní prostory, které v plné míře nahradí přesunutím do jednoho výrobního centra. Díky realizaci projektu dojde k úspoře spočívající v koncentraci výroby v jedné nemovitosti. Ta bude obsahovat všechny technologie, jako jsou laser, ohraňovací lis, tryskání, lakovna mokrá, lakovna prášková, vzájemně oddělené svářečské a montážní prostory. V rámci projektu dojde k demolici objektů v havarijním stavu a výstavbě nové výrobní haly.