2015 Projekt: Výrobna tryskacích zařízení

OppikV rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Výrobna tryskacích zařízení.
č.
CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000758
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Hlavním cílem projektu je výstavba nového výrobního objektu společnosti Kovo Staněk, s.r.o.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: NEMOVITOSTI I. VÝZVA
Název projektu: Výrobna tryskacích zařízení
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0000758
Anotace projektu: Projekt řeší kapacitně již nevyhovující výrobní prostory, které v plné míře nahradí přesunutím do jednoho výrobního centra. Díky realizaci projektu dojde k úspoře spočívající v koncentraci výroby v jedné nemovitosti. Ta bude obsahovat všechny technologie, jako jsou laser, ohraňovací lis, tryskání, lakovna mokrá, lakovna prášková, vzájemně oddělené svářečské a montážní prostory. V rámci projektu dojde k demolici objektů v havarijním stavu a výstavbě nové výrobní haly.