Průběžná bubnová tryskací zařízení

Tryskací zařízení průběžné bubnové

 • tryskání středních a malých dílců, dále dílců válcových tvarů
 • Řízení pomocí PLC systému přes dotykový displej
 • Čidlo pro množství abraziva v násypce
 • Regulace otáček turbín
 • El. regulace průtoku abraziva turbínami (servomotorem)
 • Regulace rychlosti pásu

 

 

 

 

Bubnové – průběžné tryskací zařízení je určeno pro tryskání středních a malých dílců, dále dílců válcových tvarů.

Dílce se vkládají na na vibrační dopravník (je možno vybavit nakladačem) odkud sklouznou na manganový pás ve tvaru koryta. Pohyb pásu a šikmé lišty, kterými je pás vybaven, zajišťují šetrné převalování dílců jejich promíchávání tak, aby byly všechny díly zasaženy proudem abraziva po celém jejich povrchu. Šikmé lišty zajišťují posun materiálu skrz kabinu.

Dílce se vložené na vibrační dopravník sklouznou do tryskací komory, kde jsou otryskány a potom sklouznou na výstupu do připravené bedny. Cyklus je plně kontinuální a oproti klasickému bubnovému tryskači je ušetřen čas nakládání a vykládání.

Metací kolo je umístěno v horní části tryskací kabiny na výkyvném bloku, což zajistí šírší záběr tryskacího proudu a rovnoměrnější otryskání všech dílců. Kabina je vyložena speciálním otěruodolným manganovým plechem. Použitý tryskací materiál propadá mezi segmenty manganového pásu do sběrného šneku a zněj potom sklouzne přímo ke korečkovému elevátoru. Elevátor přenáší tryskací materiál do třídiče abraziva. Vyčištěný materiál spadá do zásobníku, odkud je pak pouštěn přes dávkovací ventil zpět do turbíny.

Celé zařízení je utěsněno tak, aby při chodu tryskací materiál unikal mimo tryskací kabinu jen v minimálním množství.

Tryskací kabina a třídič abraziva je napojen na systém odsávání a automatický odlučovač prachu, který vyhovuje ekologickým požadavkům.

Standardní vybavení:

 • Řízení pomocí PLC systému přes dotykový displej
 • Čidlo pro množství abraziva v násypce
 • Regulace otáček turbín
 • El. regulace průtoku abraziva turbínami (servomotorem)
 • Regulace rychlosti pásu

Další možnosti vybavení:

 • Nakladač
 • Separace písku (formovacích materiálů)

Naše obchodní oddělení s Vámi ochotně zkonzultuje dotazy, požadavky a objednávky. Zvolte si jednu z možností:

 • Zavolejte mi na číslo:

 • Stručný dotaz e-mailem

 • Volejte obchodní oddělení na tel. (+420) 776 286 602